Lyckeby

Lyckeby som ort har existerat långt innan Karlskrona ens var påtänkt. Idag är platsen sammanvuxen med tätorten, men bär fortfarande på mycket historia. Bland annat ruinerna efter Lyckeby slott, stenbron över Lyckebyån och Kronokvarnen som ingår i världsarvet.

Lyckeby är idag en modern stadsdel med skolor, restauranger och service. Här ligger också Karlskronas två största köpcentrum Amiralen och Slottsbacken. Det går flera bussförbindelser mellan Lyckeby och Karlskrona centrum, varav de snabbaste tar omkring tio minuter. Vacker natur omger Lyckeby på alla håll och kanter. Förutom den fridfulla Lyckebyån finns flera badplatser, skogsområden och dessutom en naturskön vandringsled som bland annat korsar ett forntida gravfält.

Vi erbjuder lägenheter på adresserna Carlandravägen 2-56.